Przyłącze gazowe z szafką dla budynku mieszkalnego