Przewiert sterowany – przy pracy

przewiert maszyna