Przewiert sterowany – przy pracy

    przewiert maszyna