Przyłącze gazowe – instrukcja dla inwestora

  przyłącze gazowe skrzynka

  Dobre zaprojektowanie wewnętrznych instalacji gazowych oraz sprawne wykonanie przyłączy to najkrótszy sposób na zapewnienie rodzinie wygody i oszczędności. Dzięki gazowemu przyłączu do domu stosunkowo niedrogie surowce można stosować bez konieczności codziennego pamiętania np. o dosypywaniu do pieca węgla. Przekonajmy się, jak krok po kroku przebiega procedura podłączenia gazu do naszej nieruchomości?

  Złożenie wniosku do gazowni

  Pierwszym krokiem jest złożenie u dystrybutora gazu wniosku o warunki przyłączenia gazu. We wspomnianym wniosku należy zawrzeć informacje dotyczące obiektu, jaki planujemy przyłączyć. Należą do nich podstawowe dane takie jak adres, rodzaj budynku oraz informację czy jest to budynek istniejący, czy dopiero projektowany. Następnie podajemy kubaturę oraz powierzchnię, oraz przewidywany termin, w którym planujemy rozpocząć pobieranie gazu. We wniosku określamy również, do jakiego celu planujemy wykorzystywać paliwo gazowe oraz przewidywane roczne zużycie paliwa, oraz moc przyłączeniową, rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych.

  Pobierz wniosek: PGNiG – wzory wniosków

  Kontakt z projektantem instalacji

  Po złożeniu wniosku w ciągu kilkudziesięciu dni otrzymamy warunki do określenia przewidywanej długości przyłącza oraz zakresu prac związanych z planowanym przyłączeniem. Są ważne przez dwa lata od daty wydania. W tym okresie należy podpisać umowę dotyczącą sieci gazociągów, a wewnętrzne instalacje gazowe wybudować zgodnie z prawem budowlanym. Kolejnym krokiem po otrzymaniu warunków przyłączenia sieci gazowych jest kontakt z projektantem instalacji gazowej. Projektowaniem i wykonaniem przyłącza na zewnątrz budynku zajmują się fachowcy zatrudnieni przez nas. Dzięki temu masz pewność, że zostanie ono przygotowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Po twojej stronie pozostaje tylko znalezienie projektanta sieci gazowej wewnątrz budynku.

  Ustalenie lokalizacji skrzynki SKG

  Kolejnym krokiem jest ustalenie lokalizacji skrzynki SKG. Zgodnie z przepisami, instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci musi być wyposażona w zawór główny zamontowany na przyłączu, który umożliwia odcięcie dopływu gazu. Zawór należy zamontować na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafie wykonanej z niepalnego materiału, na ścianie, we wnęce ściennej. Szafa powinna znajdować się w odległości do 10 metrów od budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi. W domach jednorodzinnych istnieje możliwość zamontowania zaworu głównego w odległości większej niż 10 metrów od zasilanego budynku, w szafie znajdującej się w linii ogrodzenia z dostępem od strony zewnętrznej budynku, jednak w takim przypadku wymagane jest zastosowanie dodatkowego zaworu odcinającego. Sam zawór odcinający powinien znajdować się w odległości co najmniej 50 centymetrów od najbliższej krawędzi okna lub drzwi oraz 50 centymetrów ponad poziomem terenu.

  Zlecenie projektu instalacji wewnętrznej wybranemu przez siebie projektantowi

  Po ustaleniu lokalizacji skrzynki SKG niezbędne będzie wykonanie projektu instalacji gazowej wewnątrz budynku przez wybranego wcześniej projektanta. Do jego obowiązków należeć będzie wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wniosek na budowę wewnętrznej instalacji gazowej należy złożyć w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Po ok. 1 miesiącu w Starostwie będziemy mogli odebrać pozwolenie wraz z dziennikiem budowy. Do zadań projektanta należeć będzie prowadzenie dziennika budowy oraz dopełnienie formalności związanych z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych dotyczących budowy instalacji gazu, a także wykonanie przyłącza od skrzynki gazowej do domu i wykonanie próby szczelności.

  Jeśli prace nad wykonaniem instalacji wewnętrznej będą prowadzone jednocześnie do przyłączania nieruchomości do sieci gazowej, niezwłocznie po oddaniu przyłącza można zamontować gazomierz i uruchomić odbiór gazu. W przeciwnym wypadku gotowe przyłącze będzie musiało poczekać na wykonanie instalacji wewnętrznej.

  Kliknij aby powiększyć:


  Zakład Instalacyjny Piotr Banach

  ul. Toruńska 60, 86-200 Chełmno

  NIP: 875-131-72-04, biuro@inzgaz.pl

  województwo kujawsko-pomorskie