Projekty instalacji sanitarnych – Czym się zajmujemy?

  Nasza firma od 1989 roku specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu wszelkich inwestycji z branży sanitarnej m.in. przyłączy i sieci gazowych, przyłączy wod-kan, kanalizacji, wentylacji itp. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania zrealizowaliśmy setki zleceń na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami, przedstaw założenia projektu, a my dopasujemy rozwiązania dla Twoich potrzeb szybko i sprawnie. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z postępowaniem w przypadku przyłączy gazowych, ale to nie wszystko co potrafimy, skontaktuj się z nami już teraz!

  ⇓⇓⇓

  Dla wielu inwestorów najkorzystniejsze jest ogrzanie domu gazem ziemnym. Gaz ziemny jako źródło energii do ogrzewania, podgrzewania wody i gotowania jest niewątpliwie najbardziej atrakcyjną opcją, zarówno finansowo, jak i ekologicznie. Gaz ma relatywnie najlepszą cenę za 1 kWh i jest też uważany za najczystsze i najbardziej ekologiczne paliwo. Instalacja gazowa składa się z dwóch części:

  Projekt przyłącza gazowego

  Sieci gazowe, to skomplikowany i długotrwały proces, który my potrafimy ułatwić i przyspieszyć. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać budynek i jego usytuowanie, określa projekt instalacji gazowej. Zgodnie z tymi przepisami główny kran powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku, aby odciąć dopływ gazu. Zaprojektujemy dla Ciebie przyłącze gazowe, zapewniając wysokiej jakości wykonanie i bezpieczeństwo. Jednocześnie możesz zlecić zaplanowanie instalacji wewnętrznej i uzyskać zgodę na jej wykonanie.

  Złożenie wniosku o ustalenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

  Aby dowiedzieć się, czy nasz dom może być przyłączony do sieci gazowej, musimy wypełnić wniosek w celu ustalenia warunków przyłączenia do sieci gazowej. Operator powinien rozpatrzyć nasz wniosek w ciągu 45 dni od daty złożenia dokumentu. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest podstawą do rozpoczęcia prac planistycznych, a także rozpoczęcia budowy.

  Wybór projektanta instalacji wewnętrznej

  Według prawa budowlanego instalacją gazową zasilanym z sieci gazowej jest system rurociągów za zaworem głównym, wyprowadzonych na zewnątrz lub do wewnątrz budynku, a także kształtki, kształtki i inne urządzenia, a także urządzenia do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe i urządzenia wyciągowe lub wyciągowe. Rury, jeśli są elementami armatury gazowej.

  Projektowanie instalacji gazowych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowana osoba. Należy również pamiętać, że projekt tego przyłącza musi być wykonany przez osoby uprawnione do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, rozszerzony o projektowanie instalacji gazowych oraz potwierdzone wpisami do rejestru prowadzonego przez przedsiębiorstwo gazownicze.

  Projekt wewnętrznej instalacji gazowej

  Po uzyskaniu zgody możemy wraz z projektantem przejść do realizacji projektu. Na spotkaniu z projektantem i ustaleniu lokalizacji SKG, ustalamy trasę przyłącza od SKG do budynku oraz lokalizację kotła, a także wybór pieca. Cały system musi być całkowicie bezpieczny, biorąc pod uwagę zużycie gazu w domach jednorodzinnych. Konieczne jest wykonanie odpowiednich obliczeń, korekty zgodnie ze stanem technicznym budynku oraz opracowanie planu dokładnego wytyczenia trasy gazociągów, odbiorników gazu i pionów.

   


  Zakład Instalacyjny Piotr Banach

  ul. Toruńska 60, 86-200 Chełmno

  NIP: 875-131-72-04, biuro@inzgaz.pl

  województwo kujawsko-pomorskie